TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   106716
Đang online:   2
 
THÔNG BÁO MỚI
 
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Quy chế 43/2007/QĐ –BGDĐT)
[Ngày đăng:2018-01-14 3:43:59 PM] - Quy chế, Quy định [Số lần xem : 1416 ]

 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

(Quy chế 43/2007/QĐ –BGDĐT)

đã sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 57/2012/TT.BGDĐT ngày 27/12/2013

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo

Pham cong phuc
Thông báo Thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên
[Ngày đăng:2013-10-03 8:15:35 AM] - Phòng đào tạo [Số lần xem : 5514 ]

  

Pham cong phuc
Mẫu đơn đăng ký học phần dành cho SV học lực yếu
[Ngày đăng:2013-03-18 3:45:30 PM] - Phòng đào tạo [Số lần xem : 3906 ]

 Mẫu đơn đăng ký học phần dành cho SV học lực yếu

Pham cong phuc
Mẫu đơn đăng ký học lại
[Ngày đăng:2013-03-18 3:45:00 PM] - Phòng đào tạo [Số lần xem : 4845 ]

 Mẫu đơn đăng ký học lại

Pham cong phuc
Mẫu đơn đăng ký học cải thiện
[Ngày đăng:2013-03-18 3:44:26 PM] - Biểu mẫu - Đơn [Số lần xem : 3836 ]

 Mẫu đơn đăng ký học cải thiện

Pham cong phuc
Mẫu đơn đăng ký học vượt
[Ngày đăng:2013-03-18 3:43:28 PM] - Biểu mẫu - Đơn [Số lần xem : 2121 ]

 Mẫu đơn đăng ký học vượt

Pham cong phuc
Mẫu phiếu đề nghị
[Ngày đăng:2012-09-27 9:29:36 AM] - Biểu mẫu - Đơn [Số lần xem : 4992 ]

 Mẫu phiếu đề nghị

Pham cong phuc
Đơn xin trở lại học tập
[Ngày đăng:2012-09-27 9:28:24 AM] - Biểu mẫu - Đơn [Số lần xem : 1829 ]

 Đơn xin trở lại học tập

Pham cong phuc
Đơn xin thôi học
[Ngày đăng:2012-09-27 9:19:08 AM] - Biểu mẫu - Đơn [Số lần xem : 1778 ]

 Đơn xin thôi học

Pham cong phuc
Đơn xin hoãn thi
[Ngày đăng:2012-09-27 9:17:42 AM] - Biểu mẫu - Đơn [Số lần xem : 1010 ]

 Đơn xin hoãn thi

Pham cong phuc
12
 
THÔNG BÁO CHUNG


TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 DAU - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam