TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   56725
Đang online:   1
 
THÔNG BÁO MỚI
 
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Quy chế 43/2007/QĐ –BGDĐT)
[Ngày đăng:2018-01-14 3:43:59 PM] - Quy chế, Quy định [Số lần xem : 1388 ]

 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

(Quy chế 43/2007/QĐ –BGDĐT)

đã sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 57/2012/TT.BGDĐT ngày 27/12/2013

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo

Pham cong phuc
Thông báo Thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên
[Ngày đăng:2013-10-03 8:15:35 AM] - Phòng đào tạo [Số lần xem : 5506 ]

  

Pham cong phuc
Mẫu đơn đăng ký học phần dành cho SV học lực yếu
[Ngày đăng:2013-03-18 3:45:30 PM] - Phòng đào tạo [Số lần xem : 3894 ]

 Mẫu đơn đăng ký học phần dành cho SV học lực yếu

Pham cong phuc
Mẫu đơn đăng ký học lại
[Ngày đăng:2013-03-18 3:45:00 PM] - Phòng đào tạo [Số lần xem : 4818 ]

 Mẫu đơn đăng ký học lại

Pham cong phuc
Mẫu đơn đăng ký học cải thiện
[Ngày đăng:2013-03-18 3:44:26 PM] - Biểu mẫu - Đơn [Số lần xem : 3810 ]

 Mẫu đơn đăng ký học cải thiện

Pham cong phuc
Mẫu đơn đăng ký học vượt
[Ngày đăng:2013-03-18 3:43:28 PM] - Biểu mẫu - Đơn [Số lần xem : 2106 ]

 Mẫu đơn đăng ký học vượt

Pham cong phuc
Mẫu phiếu đề nghị
[Ngày đăng:2012-09-27 9:29:36 AM] - Biểu mẫu - Đơn [Số lần xem : 4962 ]

 Mẫu phiếu đề nghị

Pham cong phuc
Đơn xin trở lại học tập
[Ngày đăng:2012-09-27 9:28:24 AM] - Biểu mẫu - Đơn [Số lần xem : 1812 ]

 Đơn xin trở lại học tập

Pham cong phuc
Đơn xin thôi học
[Ngày đăng:2012-09-27 9:19:08 AM] - Biểu mẫu - Đơn [Số lần xem : 1751 ]

 Đơn xin thôi học

Pham cong phuc
Đơn xin hoãn thi
[Ngày đăng:2012-09-27 9:17:42 AM] - Biểu mẫu - Đơn [Số lần xem : 1001 ]

 Đơn xin hoãn thi

Pham cong phuc
12
 
THÔNG BÁO CHUNG


TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 DAU - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam